Prowadzimy montaż satelitarnych systemów lokalizacji i monitoringu GPS w zakresie ochrony pojazdów oraz logistyki.

Zasada działania


System działa w oparciu o radiową sieć nadawczo-odbiorczą .
Specyfika sygnału jest tak skonstruowana, że jest praktycznie nie do namierzenia i neutralizacji dla ewentualnego złodzieja. Sygnał jest możliwy do namierzenia przez stacje monitorowania z garaży podziemnych i metalowych kontenerów. Moduł nadawczy nie wymaga zewnętrznego zasilania .
Dobrze zainstalowany jest praktycznie nie do wykrycia.


Zastosowanie systemu


System informuje o kradzieży lub naruszeniu systemu alarmowego . Montowany jest w pojazdach mechanicznych, maszynach budowlanych, sprzęcie turystycznym tj: kampery, jachty, motorówki itp. )Zasada działania

W skład satelitarnego systemu lokalizacji i monitoringu GPS wchodzą układy nadawczo odbiorcze montowane w pojeździe ( antena odbioru sygnału GPS, elektroniczny moduł przetwarzający wraz z nadajnikiem telefonii komórkowej GSM ) Transmisja pomiędzy pojazdem a bazą odbywa się za pomocą telefonii komórkowej z wykorzystanie transmisji GPRS

Zakres dostępnych informacji


Za pośrednictwem internetu operator ma dostęp do szeregu informacji o monitorowanym pojeździe. Dane przesyłane są z pojazdu do serwera umieszczonego w centrum monitoringu gdzie dane są przetwarzane i obrabiane w zależności od potrzeb. Istnieje możliwość generowania raportów z przebytych tras, czasu pracy pojazdu i kierowcy, kierunku jazdy, prędkości, stanu paliwa, postojów, stanu zabezpieczeń przeciwkradzieżowych wraz z ich sygnałami alarmowymi oraz pozycji z dokładnością do kilku metrów.

Zastosowanie systemu


- ochrona pojazdów przed kradzieżą
- ochrona samochodów wraz z ładunkiem przed napadem i kradzieżą
- kontrola pracy kierowców z możliwością rozliczenia czasu pracy
- kontrola zużycia paliwa
- zarządzanie flotą pojazdów specjalnych ( służby energetyczne, gazownicze, wodociągowe, bankowozy, karetki pogotowia ratunkowego, służby utrzymania ruchu drogowego